Η συνεργασία και η επικοινωνία μας με τους γονείς είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μας, απαραίτητο για να μπορεί να υπάρχει κοινή στάση στο σχολείο και το σπίτι σε ζητήματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.

Με βάση το σκεπτικό της συνεξέλιξης παιδιών, γονιών, σχολείου, η σχολική χρονιά ξεκινάει με μια προγραμματική ομαδική συνάντηση με την εποπτεία της ψυχολόγου του παιδικού σταθμού. Σ` αυτήν καθορίζονται οι «εκπαιδευτικοί» στόχοι της χρονιάς ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, ώστε να μπορούν να συντονιστούν και οι γονείς με το έργο του σχολείου.

Οι γονείς γνωρίζουν επίσης από την αρχή της χρονιάς τις ημερομηνίες προσωπικών συναντήσεων με τις παιδαγωγούς με στόχο την αλληλοενημέρωση, τον απολογισμό για το διάστημα που πέρασε και τον προγραμματισμό γι` αυτό που ακολουθεί. Εννοείται ότι αυτός είναι ένας ελάχιστος αριθμός συναντήσεων (ανά 2-3 μήνες) στον οποίο καλούμε τους γονείς να ανταποκριθούν καθώς, εάν χρειαστεί, μπορούν να υπάρξουν επιπλέον συναντήσεις.

Εκπαίδευση γονέων

Γνωρίζουμε καλά πόσο μόνος και αβοήθητος βρίσκεται συχνά ο γονιός σήμερα μπροστά στις υποχρεώσεις του ρόλου του. Οι συνθήκες ζωής σε μια μεγαλούπολη σήμερα, όχι μόνο δεν καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών, αλλά είναι τέτοιες που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν επίτηδες για να δυσκολεύουν το έργο των γονιών.

Μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων με βιωματική προσέγγιση, λοιπόν, δίνουμε στον γονιό τη δυνατότητα να διατυπώσει ερωτήματα, να λύσει απορίες και να εκπαιδευτεί στο γονεϊκό ρόλο. Τα σεμινάρια αυτά γίνονται με θέματα που επιλέγουν οι ίδιοι οι γονείς και όσο συχνά θέλουν. Για τους πιο … αποφασιστικούς υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής τους σε ομάδες γονέων που βέβαια λειτουργούν, σε σχέση με τα σεμινάρια, σε πιο τακτική βάση και με πιο δομημένο τρόπο.