Επίκεντρο το παιδί

Στεκόμαστε δίπλα του
με σκοπό να βοηθήσουμε την ολόπλευρη ανάπτυξή του.

Στόχος μας η ανεξαρτησία του

Κύριο μέλημά μας είναι η πλήρης ανεξαρτησία, η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτηση του μαθητή, ενισχύοντας του την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση.