Ανακαλύπτοντας τον Wassily Kandinsky

Ανακαλύπτοντας τον Wassily Kandinsky

«Τα πρώτα χρώματα που μου έκαναν δυνατή εντύπωση ήταν το λαμπερό ζουμερό πράσινο, το λευκό, το κόκκινο της καρμίνης και η κίτρινη ώχρα. Η θύμησή τους ανατρέχει ως τον τρίτο χρόνο της ζωής μου »
Wassily Kandinsky

Ακολουθώντας τα βήματα του Wassily Kandinsky,ενός από τους πρωτοπόρους της αφηρημένης τέχνης και όλων των ρευμάτων της μοντέρνας τέχνης, με τα παιδιά του παιδικού σταθμού -νηπιαγωγείου «χαμόγελο»:
Προσεγγίσαμε τα σχήματα, τις φόρμες και τα χρώματα μέσα από τους πίνακες του ζωγράφου.
Με βιωματικό και παραστατικό τρόπο ερευνήσαμε τη συμμετρία, τις κάθετες και παράλληλες γραμμές, τη γεωμετρία του κύκλου.
Παίξαμε με τους περίφημους κύκλους του ζωγράφου συνθέτοντας τα παιδιά το δικό τους ομαδικό έργο(κολάζ)καθώς και ατομικές εργασίες (ζωγραφική με κύκλους/ τεμνόμενοι – πολύχρωμοι κύκλοι).